PL | EN

CENNIK:

Ilość dokumentów

Uproszczona księgowość (KPIR)

Pełna księgowość       (księgi rachunkowe)

1 - 15

130,00*

250,00

16 – 30

195,00

450,00

31 – 50

300,00

650,00

51 - 100

450,00

900,00

101 – 150

600,00

1150,00

151 - 200

750,00

1400,00

201 - 250

990,00

1650,00

251 - 300

1250,00

1990,00

>300

indywidualnie, od 1490

indywidualnie, od 2500

Podane ceny są orientacyjne. 

*Klient rekomendujący może płacić nawet 90 zł

 

 

Obsługa księgowa

Cena za obsługę księgową będzie zależeć od:
- specyfiki branży w jakiej Klient działa,
- od ilości dokumentów w miesiącu,
- usług jakich oczekuje Klient.

Obsługa kadrowo-płacowa

Cena za obsługę kadrowo-płacową  będzie zależeć od liczby pracowników:
od 25,00zł do 45,00zł za kompleksową obsługę 1 pracownika etatowego
od 15,00zł do 25,00zł za kompleksową obsługę 1 pracownika na umowie cywilno-prawnej typu umowa zlecenie czy o dzieło.

Rozliczenia roczne

Sprawozdania finansowe są dodatkowo płatne. Cena zależą od rodzaju prowadzonej księgowości (pełna lub uproszczona) oraz od stawki za miesięczną obsługę.
Wszelkie dodatkowe usługi wyceniane są indywidualnie.

 

FB