PL | EN

CENNIK:

Ilość dokumentów

Uproszczona księgowość (KPIR)

Pełna księgowość       (księgi rachunkowe)

1 - 15

150,00

350,00

16 – 30

250,00

550,00

31 – 50

350,00

750,00

51 - 70

450,00

950,00

71 – 100

550,00

1150,00

101 - 150

750,00

1500,00

151 - 200

950,00

1900,00

201 - 250

1250,00

2400,00

251 - 300

1600,00

2900,00

>300

indywidualnie,
od 1650

indywidualnie,
od 2950

Podane ceny są orientacyjne.

 

Obsługa księgowa

Cena za obsługę księgową będzie zależeć od:
- specyfiki branży w jakiej Klient działa,
- od ilości dokumentów w miesiącu,
- usług jakich oczekuje Klient.

Obsługa kadrowo-płacowa

Cena za obsługę kadrowo-płacową  będzie zależeć od liczby pracowników:
od 25,00zł do 45,00zł za kompleksową obsługę 1 pracownika etatowego
od 15,00zł do 25,00zł za kompleksową obsługę 1 pracownika na umowie cywilno-prawnej typu umowa zlecenie czy o dzieło.

Rozliczenia roczne

Sprawozdania finansowe są dodatkowo płatne. Cena zależą od rodzaju prowadzonej księgowości (pełna lub uproszczona) oraz od stawki za miesięczną obsługę.
Wszelkie dodatkowe usługi wyceniane są indywidualnie.